SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRÜ

Mebrure  GEÇGEL

mgecgel@nku.edu.tr

0282 250 16 14